Fag

Fag

Vælg helt frit mellem alle fagene

For os er idræt en måde at være sammen på og et middel til at opleve egne og andres muligheder. Idræt er personlighedsudviklende, men personlig udvikling er andet og mere end idræt, derfor lægger vi vægt på musiske, kreative og debatfag.

Vores skema fungerer således at kurset er indelt i perioder. Går du på et efterårskursus er der to perioder, og du vil her skulle vælge to idrætsfag i første periode og to idrætsfag i anden periode. I forårskurset, som er længere, er der tre  perioder og du vil derfor skulle vælge idrætsfag 3 gange. Nogle af fagene gentager sig i de forskellige perioder, så frygt ikke - hvis du gerne vil spille fodbold det meste af dit ophold er dette en mulighed. 

Idrætsfag
Kompetencelinje
Rejser
Højskolefag

Er du klar til at tilmelde dig?

Se skolen og mærk stemningen

Vil du have en rundvisning?