Step er en super god konditionstræning, hvor forbrændingen, konditionen og koordinationsevnen forbedres. Vi fokuserer på at lave varierede og forskellige steptimer med entusiasme og intensitet. Du udfordres, så du øger dine færdigheder og bliver præsenteret for step på alle mulige måder, både med koreografisk og træningsmæssigt udgangspunkt. Vi tager udgangspunkt i dit niveau.

Step er for dig, der kan lide god musik, smil på læben og sved på panden!

Undervejs i forløbet vil der være mulighed for at komme ud og opleve andre undervisere, og vi kan invitere undervisere, som kan inspirere.

I step prioriterer vi udvikling og motivation højt. Træningen skal være med til øge glæden samtidig med at du øger egne færdigheder. Musikken skal være med til at sætte stemningen og motivere os til at yde endnu mere

Mål med step

Målet med faget er at udvikle dine praktiske færdigheder. Overordnet handler dette om, at du får:

  • masser af praktiske og teoretiske inputs

  • større kropsbevidsthed og bevægelseskvalitet

  • udviklet egne ressourcer og formidlingsevner

  • udviklet faglige og sociale kompetencer

  • oplevet glæden ved træning & ikke mindst step

Konditions- og muskeltræning

Undervisningen vil primært bestå af praktiske forløb. Der vil være små spots med teoretiske elementer som fx anatomi, fysiologi og musikteori. De teoretiske temaer giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde med step i praksis fx koreografiudvikling, musikforståelse og grundtrin. Teorien vil oftest være indarbejdet i praktiske situationer frem for klasseværelsesundervisning.

I praksisdelen tager vi udgangspunkt i stepbænken og undersøger dens muligheder for både konditions- og muskeltræning.

Arrangementer og oplevelser

Eksempler på arrangementer og oplevelser

  • Besøg i lokale fitnesscentre

  • Besøg af gæsteinstruktører

  • Specialedage, hvor vi kun beskæftiger os med step

  • Højskolestævne med de andre idrætshøjskoler (forår)

  • Stepshow/performance